WIBRACYJNE

Główne wymiary przesiewaczy wibracyjnych

Wymiary [mm]

Typ

A

B

C

D

E

F

G

H

30.91

4325

3110

4100

4500

2000

2205

3690

1240

30.93

4370

3120

4100

4500

2000

2205

3690

1320

30.80

5980

3500

4850

6000

2500

2660

4615

1280

30.81

5565

3525

3570

4500

1800

2035

3850

1510

30.85

4350

2950

3390

4000

1500

2060

3310

1235

30.86

4370

3050

2790

4000

1250

1510

3310

1200

30.87

4300

2000

2790

4000

1250

1510

3265

360

30.88

4370

3370

2790

4000

1250

1510

3310

1550

30.84

5320

2980

3690

5000

1800

2210

3785

965

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne

J.m.

30.91

30.93

Rodzaj przesiewacza

----

ciężki

ciężki

Trajektoria drgań

----

kołowa

kołowa

Ilość podkładów

szt.

1

2

Wymiary pokładów

m

2x4,5

2x4,5

Max wymiary nadawy

mm

700

600

Obroty wibratora

obr/min

750

750

Amplituda

mm

5÷7

5÷6

Kąt pochylenia

0

15÷21

15÷21

Moc zainstalowana

kW

22

22

Teoretyczna wydajność transp.

Mg/h

400

400

Masa całkowita (bez instalacji wodnej)

Mg

7,6

9,5

Dane techniczne

J.m.

30.80

30.81

30.85

30.86
30.87
30.88

30.84

Rodzaj przesiewacza

----

lekki

lekki

lekki

lekki

lekki

Trajektoria drgań

----

kołowa

kołowa

kołowa

kołowa

kołowa

Ilość podkładów

szt.

2

2

2

1 – 30.87
2 – 30.86
3 – 30.88

1

Wymiary pokładów

m

2,5x6

1,8x5

1,5x4,0

1,25x4

1,8x5

Max wymiary nadawy

mm

200

200

200

200

200

Obroty wibratora

obr/min

750

975

975

950÷1150

975

Amplituda

mm

3,5÷6,5

3,0÷5,0

2,0÷5,0

2÷5

2÷5

Kąt pochylenia

0

15÷18

15÷18

15÷18

15÷18

15÷18

Moc zainstalowana

kW

37

15

11

15

11

Teoretyczna wydajność transp.

Mg/h

450

400

200

150

350

Masa całkowita (bez instalacji wodnej)

Mg

11,2

7,2 suchy

7,9 mokry

4,7 suchy

5,1 mokry

4,5– 30.86
5,2- 30.88
3,9- 30.87

4,9