PRZESIEWACZE RUSZTOWE

Główne wymiary przesiewaczy rusztowych

Wymiary [mm]

Typ

A

B

C

D

E

F

G

H

30.95

2900

3470

3720

3000

1500

2130

2400

1580

30.96

2400

2400

3160

2500

1250

1795

1960

1070

Dane techniczne przesiewaczy rusztowych

Dane techniczne

J.m.

30.95

30.96

Rodzaj przesiewacza

----

ciężki rusztowy

ciężki rusztowy

Trajektoria drgań

----

kołowa

kołowa

Ilość podkładów

szt.

1 lub 2

1

Wymiary pokładów

m

1,5x3,0

1,25x2,5

Max wymiary nadawy

mm

1000

800

Obroty wibratora

obr/min

750

750

Amplituda

mm

4,5÷6,5

5÷7

Kąt pochylenia

0

15

15

Moc zainstalowana

kW

22

15

Teoretyczna wydajność transp.

Mg/h

250

250

Masa całkowita (bez instalacji wodnej)

Mg

8,65

5,2