MŁYNY RUROWE Z WYCIĄGIEM PNEUMATYCZNYM

TYP 41.51, 41.79, 41.80, 41.81

Młyny rurowe z wyciągiem pneumatycznym przeznaczone są do mielenia różnych surowców mineralnych i chemicznych jak: wapienie, fosforyty, węgiel kamienny, wapno palone itp. w stanie suchym lub wilgotnym do 2÷3% H2O oraz surowców mineralnych w tym wapniaka rolniczego.

Zasadniczą część młyna stanowi walczak, do którego przykręcone są dna wlotowe z czopami. Jedno, dwu lub trzykomorowy walczak wewnątrz wyłożony jest płytami pancernymi. Do dna wylotowego przykręcony jest wieniec zębaty, na który poprzez przystawkę napędu przekazywany jest moment obrotowy z silnika elektrycznego. Młyn może być budowany w różnych wariantach rozmieszczenia napędu.

Podawany urządzeniem dozującym surowiec przez czop wlotowy dostaje się do bębna. Gotowy produkt wyssany zostaje przez przepływające gazy i przechodzi do separatora, gdzie następuje oddzielenie nadziarna i jego zwrot do młyna w celu do mielenia. Odpowiednia konstrukcja wylotu pozwala na uzyskiwanie dwóch różnych granulacji produktu: drobnej, wyciąganej pneumatycznie i grubej - odprowadzanej grawitacyjnie.

Charakterystyka techniczna

Typ

Walczak

Wydajność

orientacyjna

Mg/h

Moc

silnika

kW

Masa

średnica

mm

długość

mm

młyna

Mg

mielników

Mg

41.81

2300

5000

11÷13

250

73,2

20

41.80

2600

5500

20

400

113,3

32

41.79

2600

7500

25

400

127,5

32

41.51

3400

5000

30

630

153

47

Tabela wymiarów

Typ

Symbol

napędu

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

Q

41.81

I

2300

5040

650

925

500

710

800

470

425

1150

560

1973

950

2475

1450

1735

720

-

850

-

41.79

II

2600

7500

850

1570

800

1160

1450

950

575

1700

850

2060

1150

4075

-

-

-

1785

1145

-

41.51

II

3400

5000

965

1500

800

1100

1450

780

575

1250

850

2490

1150

1810

-

-

-

1950

1550

-

41.80

II i III

2600

2600

5550

4310

850

850

1350

435

745

-

1155

-

1200

1200

950

950

575

575

1700

-

850

850

2060

2138

1150

1150

4075

-

-

-

-

1531

-

710

1785

-

1145

1110

1318