MŁYNY PRĘTOWE TYP 98.84, 98.86

Młyny prętowe służą do rozdrabniania piasków rzecznych na produkt końcowy zwany piaskiem łamanym (używanym do budowy dróg) oraz pospółek kopalnianych. Przemiał odbywa się na sucho - bez dodatku wody.

Młyny wykonywane są w dwóch wersjach - na łożyskach tocznych lub ślizgowych. Oprócz włazu znajdującego się na obwodzie bębna, przewidziano otwór do załadunku prętów (mielników). Otwór ten usytuowano na ścianie czołowej młyna. Napęd młyna typu 98.84 stanowi silnik elektryczny, przekładnia pasowo-klinowa, przekładnia zębata zamknięta. Natomiast młyn typu 98.86 napędzany jest silnikiem elektrycznym wolnoobrotowym, sprzężonym bezpośrednio z przystawką napędu oraz wieńcem zębatym, lub zespołem silnika elektrycznego szybkoobrotowego wraz z zamkniętą przekładnia zębatą, sprzężonym z przystawką napędu oraz wieńcem zębatym.

Charakterystyka techniczna

Typ

Walczak

Wydajność

Mg/h

Moc

silnika

kW

Masa

średnica

mm

długość

mm

młyna

Mg

mielników

Mg

98.84

1700

3500

15÷18

100

43,6

12,0

98.86

3200

5500

75

630

175,0

53,5

Uwaga:
Dla młyna typu 98.84 podano wydajność orientacyjnie przy mieleniu pospółki żwirowej o granulacji do 30 mm na tzw. piasek łamany o granulacji wg potrzeb technologicznych (wejściowej). Dla młyna typu 98.86 podano wydajność orientacyjnie przy mieleniu dolomitu o granulacji wejściowej do 30 mm na mączkę nawozową wg wymagań norm.

TYP

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

N

P

98.84

1700

3500

375

560

1496

1224

900

1540

310

1450

1150

1000

1150

MŁYN PRĘTOWY 98.86

TYP

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

N

L

M

O

98.86

3200

5500

980

1720

700

1150

1500

1330

1050

2100

2300

2973

3900

2973

2125