KRUSZARKI WALCOWE

Kruszarki walcowe przeznaczone są do drobnego kruszenia materiałów wstępnie rozdrobnionych, o średniej i małej twardości, takich jak spiek cynkowy, wapień, margiel, piaskowiec, koks, sól, węgiel.

Kruszarka walcowa składa się ze spawanej ramy oraz łożyskowanych ślizgiem walców. Jeden z walców ułożyskowany jest w obudowach stałych, drugi natomiast w obudowach przesuwnych, pozwalających na regulację szczeliny wylotowej.

Walce kruszarki napędzane są niezależnie od siebie przez dwa silniki elektryczne i okryte są osłoną zaopatrzoną w górnej części we wsyp materiału.

KARTY TECHNICZNE DO POBRANIA

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Pobierz kartę techniczną kruszarki walcowej.
kruszarka-walcowa-makrum
Kruszarka walcowa serii RC

KRUSZARKI WALCOWO - ZĘBATE

Kruszarka walcowo - zębata przeznaczona jest głównie do kruszenia zbrylonego wapna nawozowego . Wilgotność podawanego do kruszarki materiału nie powinna przekraczać 50%. Zwiększona wilgotność nadawy może powodować zalepianie się materiału w komorze wlotowej kruszarki, i na walcu zębatym co poważnie zmniejsza wydajność lub w skrajnych przypadkach uniemożliwia pracę.