KRUSZARKI SZCZĘKOWE

Kruszarki szczękowe przeznaczone są do rozdrabniania materiałów twardych i średnio twardych, jak np. bazalt, granit, rudy metali, stłuczka szklana, wapień piaskowiec, klinkier cementowy, itp.

Szeroki zakres  wielkości kruszarek szczękowych i ich parametry techniczne  pozwalają na ich zastosowanie  w różnych węzłach kruszenia - począwszy od wstępnego kruszenia, az do węzła produktu finalnego.

Materiały te nie mogą jednak posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych więcej niż 5% oraz wilgotności większej niż 10%. Szeroki zakres wielkości kruszarek i ich parametry techniczne pozwalają stosować je w różnych węzłach kruszenia – począwszy od wstępnego kruszenia aż do węzła finalnego.


kruszarki-szczękowe-MAKRUM

KARTY TECHNICZNE DO POBRANIA

kruszarka-szczękowa-o-złożonym-ruchu-szczęki-Seria-JC-C
Kruszarka szczękowa o złożonym ruchu szczęki Seria JC-C
kruszarka-szczękowa-o-prostym-ruchu-szczęki-Seria-JC-S
Kruszarka szczękowa o prostym ruchu szczęki Seria JC-S
kruszarka-szczękowa-makrum
Kruszarka szczękowa o złożonym ruchu szczęki L-44
kruszarka-szczękowa-makrum
Kruszarka szczękowa o złożonym ruchu szczęki JC -40.14
Kruszarka szczękowa - nowa seria HJ