KRUSZARKI STOŻKOWE

Kruszarki stożkowe przeznaczone są do rozdrabniania materiałów twardych i średnio-twardych, jak np. bazalt, granit, rudy metali, diabaz, kwarc, wapień, piaskowiec, klinkier cementowy. Materiały te nie mogą jednak nie mogą posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych w ilości większej niż 5% oraz wilgotności więcej niż 10%. Kruszarki te służą do przygotowania materiałów do budowy dróg, nasypów kolejowych, jak również do wstępnego rozdrabniania materiałów, podlegających dalszej przeróbce w innych urządzeniach, np. w młynach.

Kruszarki stożkowe posiadają hydrauliczne podparcie zespołu wewnętrznego stożka kruszącego. Regulacja szczeliny wylotowej jest regulowana hydraulicznie i odczytywana z pulpitu sterowniczego. Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem powoduje automatyczne ustąpienie stożka wewnętrznego i jego powrót w pierwotne położenie po ustąpieniu przeciążenia.


Kruszarki Stożkowe

KARTY TECHNICZNE DO POBRANIA

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz karty katalogowe kruszarek stożkowych.
kruszarka-stożkowa-makrum
Kruszarka stożkowa CC 44.54
kruszarki-stożkowe-serii-CC
Kruszarki stożkowe serii CC